REGULAMIN

REGULAMIN:I. Ogólne przepisy porządkowe

1. Warunkiem przebywania na terenie Świata Labiryntów jest wykupienie biletu wstępu
2. Świat Labiryntów otwarty jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 18:00
3. Kasy zamykane są o 16:30.
4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Świata Labiryntów wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów).
6. Jeden dorosły może mieć pod swoją opieką maksymalnie 4 dzieci.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren Świata Labiryntów osobom nietrzeźwym oraz wyproszenia z terenu osób zachowujących się niewłaściwie.
8. Ze względu na charakter imprezy – plenerowa w polu, należy być ubranym odpowiednio do pogody.
II. Na terenie Świata Labiryntów obowiązuje bezwzględny zakaz :

a. Poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami. Osoby wchodzące w pole kukurydzy w miejscach niedozwolonych będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy.
b. Palenia tytoniu. Palić można jedynie w miejscach wskazanych przez organizatora.
b. Przebywania poza godzinami otwarcia,
c. Wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
d. Niszczenia zieleni,
e. Zaśmiecania terenu,
f. Wstępu w obuwiu na wysokim obcasie
g. Spożywania napojów alkoholowych.
h. Wchodzenia na teren Świata Labiryntów osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 III. Bezpieczeństwo zwiedzających

1. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie labiryntu wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
2. Zwiedzającym nie wolno wchodzić poza żadne bariery ani ogrodzenia.
3. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych i ostrzegawczych zamieszczonych na terenie Świata Labiryntów.
4. Dzieci mogą wchodzić na mosty jedynie pod opieką dorosłych.
5. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką dorosłych.
6. Apteczka znajduje się przy kasach.